Khảo sát nhu cầu đào tạo, tư vấn của Doanh nghiệp
[21/01/2013 10:48:38]

   Để đáp ứng đúng các nhu cầu thiết thực của Doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cho các khóa đào tạo & tư vấn trong thời gian tới, Hiệp hội xin gửi tới Quý Doanh nghiệp “Bản khảo sát về nhu cầu đào tạo, tư vấn của của các doanh nghiệp” Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu, điền đầy đủ thông tin và cho ý kiến vào phiếu khảo sát gửi về văn phòng Hiệp hội trước ngày 30/8/2012 để Hiệp hội tổng hợp, lập kế hoạch đào tạo

   Căn cứ vào nhu cầu đào tạo, tư vấn chung của các Doanh nghiệp, Hiệp hội sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết của từng khóa đào tạo, tư vấn và thông báo cụ thể tới Quý Doanh nghiệp.

   Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp./.