Hướng dẫn thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành
[14/12/2017 10:47:35]

Hướng dẫn của Tổng Cục Hải Quan – Cục Hải Quan TP Hải Phòng về việc thông quan hàng hóa có kết quả kiểm tra chuyên ngành

Nhằm giúp các Doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa khi đã có kết quả kiểm tra chuyên ngành, Hiệp hội xin gửi các công văn số 15724/HQHP-GSQL ngày 04/12/2017 & Công văn số 6902/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2017 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể về việc thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành (cụ thể theo Công văn đính kèm) để các DN hội viên biết và thực hiện.