Hội thảo góp ý Dự thảo thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý thuế
[12/03/2021 11:17:46]

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về nộp thuế bằng ngoại tệ; cách phân loại và phương pháp tính thuế với cá nhân, hộ kinh doanh; thu thập thông tin người nộp thuế; quản lý thuế với hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số; sửa đổi quy định về tính thuế, hồ sơ, trình tự, thủ tục hoàn thuế và các mẫu biểu kèm theo…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng tới hoạt động liên quan đến thuế của các doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề sản xuất, đầu tư kinh doanh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức hội thảo: Góp ý Dự thảo thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý thuế.

Thời gian: 08h00 - 11h30 thứ Hai, ngày 22 tháng 03 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề nghị Doanh nghiệp tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước ngày 20/03/2021 tại đường dẫn sau: http://bit.ly/dangkyhoithaothue.

Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự vui lòng liên hệ: Ban Pháp chế - VCCI, ĐT: 024.6683.6545/ 024.3577.0632, Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn (mục Sự kiện).