Hiệp hội tham dự Diễn đàn đạo đức kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC 2019 tổ chức tại Santiago, Chile từ ngày 9-10 tháng 9 năm 2019
[25/09/2019 11:41:06]

Hội nghị đã tổng kết việc thực hiện sáng kiến sau 6 năm triển khai thực hiện: Kể từ khi sáng kiến xây dựng và thực hiện nguyên tắc đạo đức trong lĩnh vực dược phẩm sinh học được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên APEC vào tháng 9 năm 2010. Từ năm 2012 – 2018, Diễn đàn đạo đức kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC  đã được tổ chức hàng năm với rất nhiều các buổi đào tạo cho hơn 1500 đại diện từ các đơn vị, Hiệp hội. Đã có hàng chục Hiệp hội trong lĩnh vực dược phẩm ở các quốc gia trong khu vực bắt đầu xây dựng một nguyên tắc đạo đức của riêng mình dựa trên Bản nguyên tắc đạo đức kinh doanh được xây dựng đầu tiên tại Mexico năm 2011. Đã có 9 quốc gia ký cam kết chung về hoạt động liêm chính và minh bạch trong ngành giữa các Hiệp hội liên quan, chuyên viên y tế, tổ chức đại diện cho bệnh nhân, và cơ quan ban ngành thuộc chính phủ( Mexico Canada, Chile, China, Japan, Mexico, Peru, Philippines, và Việt Nam).

Tại diễn đàn Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam đã báo cáo việc thực hiện Nguyên tắc đạo đức do Hiệp hội xây dựng dựa trên Nguyên tắc của Mexico. Theo đó Năm 2017, Hiệp hội đã xây dựng, ký ban hành và khuyến khích các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng các nguyên tắc đạo đức trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Là một trong các đối tác ký cam kết chung về hoạt động liêm chính và minh bạch trong ngành dược phẩm và thiết bị y tế(VietNam Consensus Framework) Hiệp hội tiếp tục việc thực hiện và bảo đảm hiệu quả thực hiện bản cam kết. Lãnh đạo Hiệp hội cũng có kế hoạch kết nối với các đối tác ký kết khác để có thể tổ chức một buổi họp cho việc tổng kết và xây dựng kế hoạch tiếp theo.

Tham dự diễn đàn cùng đại diện Hiệp hội còn có Ông Lê Quốc Khánh, Tổng giám đốc công ty Dược Hà tĩnh, đại diện doanh nghiệp vừa và nhỏ hội viên Hiệp hội. Ông Khánh đã tham gia một phiên thảo luận cùng CEO của một số nước về các cơ hội, thách thức trong việc thực hiện nguyên tắc đạo đức tại đơn vị và những đề nghị đề xuất với cơ quan QLNN và các bên liên quan. Diễn đàn cũng đã đưa ra một chương trình mới, diễn đàn dành riêng cho các CEO của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khối APEC về đạo đức và liêm chính, chương trình có thể được tổ chức trong khuôn khổ diễn đàn này vào các năm tới.

(Tin VPHH)