Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam ký cam kết chung về hoạt động Liêm chính và Minh bạch trong ngành dược phẩm và trang thiết bị y tế
[10/10/2017 09:56:29]

Tại Diễn đàn đạo đức kinh doanh lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế  dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC 2017 diễn ra tại khách sạn Sheraton, Hà nội trong 2 ngày 7-8 tháng 9. Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam đã ký cam kết chung về hoạt động Liêm chính và Minh bạch trong ngành dược phẩm và trang thiết bị y tế tại Việt nam giữa 9 bên: 

- Tổng hội Y Học Việt Nam,

- Hội Thiết bị Y tế Việt Nam,

- Hội Dược học Việt Nam,

- Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

- Ban Y tế- Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam,

- Pharma Group Tiểu ban thuộc EuroCham,

- Tiểu ban Trang thiết bị Y tế và Sinh phẩm Chẩn đoán Tiểu ban thuộc  EuroCham,

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,

- Tiểu ban Thuốc Generic Chất lượng Quốc tế (IQGx), 

Các bên ký kết cùng hướng đến mục tiêu đạt được và duy trì các mục tiêu sau:

1. Ủng hộ việc triển khai các Nguyên tắc APEC Mexico City trong các Quy chế thực hành đạo đức của ngành dược phẩm tự nguyện thiết lập, và các Nguyên tắc APEC Kuala Lumpur trong các Quy chế thực hành đạo đức của ngành trang thiết bị y tế tự nguyện thiếp lập;
2. Tăng cường sự tín nhiệm và khuyến khích lòng tin và sự tôn trọng giữa tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực y tế;
3. Tăng độ tin cậy trong công chúng đối với các chuyên viên y tế, các tổ chức y tế, hệ thống y tế và ngành dược phẩm và trang thiết bị y tế; và
4. Thiết lập một môi trường thuận lợi, tạo điều kiện cho tất cả các bên liên quan có thể tăng cường đối thoại, hướng đến việc xác định các giải pháp toàn diện nhằm cải thiện kết quả điều trị y tế và sức khỏe bệnh nhân.

Sự kiện này được ban tổ chức diễn đàn đánh giá cao vì đây là bản cam kết chung đầu tiên tại khu vực Châu á.

Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam cho rằng ”Các doanh nghiệp tuân thủ việc kinh doanh có đạo đức dựa trên nền tảng Liêm chính và Minh bạch là xu hướng tất yếu trong phát triển bền vững. Tuy nhiên đây là một việc khó thực hiện trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam. Để thực hiện được cần đến sự phối hợp tích cực của rất nhiều bên liên quan và quan trọng là cần phải có một “nhạc trưởng” đủ quyền hạn và năng lực để dẫn dắt. Dù khó khăn nhưng nếu không có bắt đầu thì sẽ không bao giờ thực hiện được, và đây là thời điểm để đặt những viên gạch đầu tiên cho một nền tảng phát triển sau này”.

(Toàn văn bản cam kết đính kèm)