Gửi sản phẩm tiêu biểu trưng bày tại gian hàng Triển lãm Y tế quốc tế Việt Nam lần thứ 13- Pharmed & Healthcare 2018
[22/08/2018 11:17:59]

Hưởng ứng cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, nhằm quảng bá các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu cho các doanh nghiệp dược trong nước, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm đối tác, trao đổi học hỏi kinh nghiệm để cùng phát triển, Hiệp hội bố trí 04 gian hàng trưng bày và giới thiệu miễn phí các sản phẩm tiêu biểu của các Doanh nghiệp Dược tại Việt Nam tại triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 13 - PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 2018- Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), địa chỉ 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 19-22 tháng 9 năm 2018

Hiệp hội trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp chọn các sản phẩm tiêu biểu để trưng bày (kèm Catalogue, video clip giới thiệu sản phẩm & giới thiệu DN) của đơn vị mình gửi đến Ban Tổ chức Triển lãm (Hiệp hội) để trưng bày tại gian hàng chung nói trên (thông tin gửi sản phẩm chi tiết trong bản đăng ký đính kèm). Đề nghị gửi trước danh mục các sản phẩm tiêu biểu này về Hiệp hội theo mẫu đăng ký kèm theo công văn này trước ngày 10/9/2018.

 Vậy Hiệp hội xin thông báo và đề nghị Quý doanh nghiệp hưởng ứng tham gia để giới thiệu sản phẩm và năng lực của các doanh nghiệp Dược Việt Nam tại triển lãm lần này