Góp ý dự thảo thông tư thay thế TT44/2014/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc (Dự thảo 04)
[15/03/2017 14:25:29]

Hiện Cục Quản lý Dược - Bộ y tế đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo thông tư thay thế thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc (Dự thảo 04)

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo(chi tiết đính kèm) và gửi ý kiến góp ý về Cục Quản lý dược trước ngày 20/03/2017 và gửi về Hiệp hội để tổng hợp.