Góp ý Dự thảo thông tư quy định sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc gia công tạị Việt Nam
[11/06/2019 10:41:05]

Hiệp hội nhận được công văn số 8637/QLD-ĐK ngày 5/6/2019 của Cục quản lý Dược về việc đề nghị góp ý Dự thảo thông tư quy định sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc gia công tại Việt Nam .

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo(đính kèm)  và cho ý kiến góp ý trước ngày 14/6/2019 về địa chỉ Hiệp hội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn để Hiệp hội tổng hợp gửi Ban soạn thảo.