Góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc Gia
[19/07/2019 12:03:17]

Ngày 19/7/2019 Hiệp hội nhận được công văn số 11564/QLD-PCTTr đề ngày 12/07/2019 của Cục quản lý Dược về việc đề nghị góp ý dự thảo lần 2 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý trước ngày 26/7/2019.

Nội dung Dự thảo xem tại đây