Góp ý Dự thảo hướng dẫn thi hành Luật Cạnh tranh
[01/11/2018 09:34:07]

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh (thay thế các Nghị định hiện hành) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bao gồm các quy định chi tiết về xác định thị trường liên quan, thị phần, sức mạnh thị trường đáng kể; thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; tập trung kinh tế và tố tụng cạnh tranh. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh trên thị trường Việt Nam.

Đề nghị Quý Doanh nghiệp hội viên nghiên cứu nội dung dự thảo và góp ý trước ngày 19/11/2018. 

Góp ý xin gửi về:

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam.

Điện thoại: 024 3 8465223    Fax: 024 3 8465224

Email: office@vnpca.org.vn