Góp ý dự thảo 3 - Thông tư ban hành Danh mục thuốc không kê đơn; Dự thảo 4 - Thông tư ban hành danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc
[01/03/2017 11:07:15]

Hiệp hội nhận được công văn số 529/QLD-TT và 530/QLD-TT của Cục quản lý Dược về việc Góp ý dự thảo 3 - Thông tư ban hành Danh mục thuốc không kê đơn và Dự thảo 4 - Thông tư ban hành danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc.

Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp hội viên nghiên cứu 02 thông tư nói trên(file đính kèm) và có ý kiến góp ý gửi về Cục quản lý Dược trước ngày 24/01/2017, theo địa chỉ email: minhngohuong@yahoo.com và bằng văn bản gửi về địa chỉ: 138A Giảng võ, Ba Đình, Hà nội và gửi một bản về Hiệp hội theo địa chỉ: office@vnpca.org.vn.