Giấy mời tham dự Hội nghị toàn thể Hội viên 2017
[03/11/2017 12:03:22]

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam, Nghị quyết lần thứ 3 của Ban Chấp hành Hiệp hội. Hiệp hội tổ chức Hội nghị toàn thể hội viên năm 2017, cụ thể như sau:

Thời gian: - Khai mạc 8h00 ngày 02 tháng 12 năm 2017.

Địa điểm: Khách sạn  Da Nang Riverside,  A30, Trần Hưng Đạo, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

Nội dung: Tổng kết công tác Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác Hiệp hội năm 2018. 

(Vui lòng xem Giấy mời, chương trình, phiếu đăng ký đính kèm)