Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch Covid-19
[29/03/2020 15:25:42]

Hiệp hội nhận được công văn số 2918/QLD-KD ngày 28/3/2020 của Cục QLD về việc đề nghị Hiệp hội đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay:

- Cập nhật danh mục theo quyết định 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 của Bộ Y tế. Chủ động lên kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và chuẩn bị nguyên liệu cho sản xuất các thuốc đảm bảo nhu cầu cho phòng chữa bệnh, đặc biệt là các thuốc phòng chống dịch Covid-19

- Rà soát, câp nhật thường xuyên, báo cáo số lượng xuất nhập tồn, khả năng cung ứng các thuốc phòng chống dịch lên hệ thống phần mềm trực tuyến của Cục QLD (theo công văn 2510/QLD-KD ngày 17/3/2020)

- Đảm bảo hệ thống phân phối (bán buôn, bán lẻ) hoạt động thông suốt kịp thời, tránh tình trạng đầu cơ tích trữ và lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, tăng giá thuốc.

Đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện theo công văn 2918/QLD-KD. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc xin liên hệ với Ths Chu Quốc Thinh - Trưởng phòng ĐKT, ĐT: 0912 729 273, email: thinhcq.qld@moh.gov.vn ; Ths Phan Công Chiến - Trưởng phòng QLKDD, ĐT: 0913 510 464, email: chienpc.qld@moh.gov.vn  và cc cho Hiệp hội để phối hợp giải quyết.