Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
[20/08/2020 14:31:02]

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đang tiến hành lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Đề nghị doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu và góp ý cho Dự thảo. Góp ý xin gửi trước ngày 28/8/2020 về văn phòng Hiệp hội để tổng hợp và có ý kiến với Ban soạn thảo, theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn;  Gửi kèm một bản cho Cục Quản lý Dược, 138A Giảng võ, Ba Đình, Hà Nội; email: qlgiathuoc@moh.gov.vn.