Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm Y tế (sửa đổi)
[13/11/2020 11:17:10]

Nội dung Dự thảo, doanh nghiệp tham khảo tại đây

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu gửi ý kiến trước ngày  03/12/2020  gửi về:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 02­4.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Và gửi một bản về cho Hiệp hội qua email: office@vnpca.org.vn