Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2016
[28/03/2016 10:15:11]

Ngày 14 tháng 4 năm 2016, Bộ Công Thương chủ trì, chỉ đạo Cục Xúc tiến thương mại tổ chức "Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2016"

Thời gian: 8:00 - 12:00 ngày 14 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Mục tiêu:

- Trao đổi,  thảo luận về các biện pháp xúc tiến xuất khẩu, phát triển sản xuất, phát triển thị trường, nhằm mục tiêu phát huy năng lực sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.

- Các giải pháp nhằm tận dụng cơ hội xuất khẩu từ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán.

- Trao đổi giải pháp nhằm nâng cao vị thế của Việt nam thành một trong những quốc gia xuất khẩu có năng lực, đáng tin cậy bền vững.

Nội dung chương trình(đính kèm)

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (ĐT: 0987658818, Fax: 04 39348142  Email: ptxk@vietrade.gove.vn

Chị Đỗ Thị Phương ( ĐT: 0986171939   Fax: 04 37368425    Email: phuongdo0609@gmail.com)