Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam lần thứ 29
[10/11/2011 15:01:44]

     Diễn đàn Doanh nghiệp Việt nam(VBF) lần thứ 29 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào Thứ Sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2011 do Tổ chức Tài chính Quốc tế(IFC), bộ kế hoạch & Đầu tư, Ngân hàng Thế giới chủ trì.

     Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam là một cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa chính phủ với cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, cả trong nước lẫn quốc tế, nhằm giải quyết những khó khăn và tìm ra giải pháp dựa trên quan điểm kinh doanh bền vững và lâu dài.

Các hoạt động chính của Diễn đàn nhằm:

- Thúc đẩy đối thoại Chính phủ-Doanh nghiệp một cách hiệu quả để cải thiện môi trường kinh doanh.

- Tháo dỡ các rào cản doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động - Cung cấp phản hồi và đóng góp ý kiến xây dựng các luật lệ chính sách liên quan đến khu vực doanh nghiệp.

- Thúc đẩy việc thực thi luật lệ đồng bộ và nhất quán.

- Cung cấp cho các tổ chức viện trợ phát triển một kênh làm việc trưc tiếp với các cơ quan chính phủ chính phủ và doanh nghiệp về các vấn đề phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

  Sức mạnh và hiệu quả của Diễn đàn bắt nguồn từ sự cộng tác chặt chẽ và liên kết trực tiếp với IFC, Ngân hàng Thế giới, các Bộ có liên quan và với quá trình tư vấn giữa chính phủ Việt nam và Nhóm các Nhà Tài trợ. Với việc họp Diễn đàn trước Hội nghị Tư vấn Nhóm các Nhà Tài trợ, các vấn đề nêu lên trong Diễn đàn sẽ được đề cập trong quá trình tư vấn với sự ủng hộ của các nhà tài trợ. Điều này làm cho Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam khác với các diễn đàn khác.

  Tham khảo Chương trình nghị sự và phiếu đăng ký trong file đính kèm