Công văn số 842/BHXH-DVT ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc Thanh toán đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin theo Công văn số 7740/BYT-QLD của Bộ Y tế
[25/03/2019 14:35:41]

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ra công văn Số 842/BHXH-DVT thông báo về việc Thanh toán đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin theo Công văn số 7740/BYT-QLD của Bộ Y tế.

Công văn Số:842/BHXH-DVT file đính kèm

 BHXH Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.