Công văn số 75/HHD-CV gửi các doanh nghiệp hội viên về sự việc liên quan đến việc tham dự cuộc họp của Tổ công tác Chính Phủ tại Bộ Y tế ngày 20/9/2017
[25/09/2017 14:28:20]

Sau sự việc báo chí đã nêu về vấn đề liên quan tới việc tham dự cuộc họp của Tổ công tác Chính Phủ tại Bộ Y tế ngày 20/9/2017 của Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam. Hiệp hội đã có công văn số 75/HHD-CV báo cáo về sự việc tới các doanh nghiệp hội viên khẳng định Hiệp hội không “run”, không “né tránh”, không “ngại va chạm” (toàn văn nội dung đính kèm)