Công văn số 13/HHD ngày 13 tháng 2 năm 2020 thông báo về việc sản xuất thuốc phục vụ phòng điều trị dịch COVID-19
[18/02/2020 09:00:41]

Triển khai kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam và chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại công văn số 1377/QLD-CL ngày 12/2/2020.

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam đề nghị các Doanh nghiệp chủ động thực hiện theo Công văn thông báo số 13/HHD ngày 13/2/2020 về việc sản xuất thuốc phục vụ phòng, điều trị dịch COVID-19.

( CV 13/HHD ngày 13/2/2020; CV 1377/QLD-CL ngày 12/2/2020 File đính kèm)