Công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018
[24/09/2019 10:20:14]

Bộ Trưởng Bộ Công Thương vừa ký Ban hành quyết định về việc phê duyệt và công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018.

Đối với ngành hàng Dược và thiết bị y tế để đạt danh hiệu doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, các doanh nghiệp phải có kim ngạch xuất khẩu tối thiểu là 1.100.000(USD), hoàn thành các nghĩa vụ Hải quan, thuế, môi trường...và một số thành tích khác.

Các doanh nghiệp đạt doanh nghiệp xuất khẩu uy tín sẽ được hỗ trợ trong các hoạt động: thông tin quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm; ưu tiên tham gia trong các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, khảo sát thị trường, hội thảo, hội chợ; tham gia miễn phí các khóa đào tạo tập huấn/phổ biến thông tin thị trường, các hiệp định thương mại tự do song phương đa phương do BCT tổ chức.....

Có 4 doanh nghiệp hội viên Hiệp hội đạt doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2018 trong tổng số 6 doanh nghiệp lĩnh vực Dược/thiết bị y tế:

1. Công ty TNHH liên doanh Stada - Việt Nam

2. Công ty CP Dược Danapha

3. Công ty CP Dược Hậu Giang

4. Công CP Hóa - Dược phẩm Mekophar