Công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2015
[21/12/2016 14:17:53]

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 4769/QĐ-BCT về vệc phê duyệt và công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2015 đối với các ngành nghề.

Lĩnh vực Dược và thiết bị Y tế có 08 doanh nghiệp được công nhận "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2015. Trong đó 7 doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội.

Công ty TNHH Liên doanh Stada - Việt Nam

Công ty CP Dược Danapha

Công ty CP XNK Y tế Domesco

Công ty CP Dược Hậu giang

Công ty CP Dược - TTBYT Bình Định

Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco

Công ty CP Fresenius Kabi Bidiphar