Chương trình Đào tạo và Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức năm 2017
[07/03/2017 09:47:23]

   Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức về việc thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng  doanh nghiệp hai nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng Bộ kinh tế và Công nghệ CHLB Đức (nay là Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức) giao cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình Đào tạo và Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức

Khóa 1: Chương trình Đào tạo và Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức ( Khóa 21). Đối tượng học viên : Làm việc tại công ty có hoạt động kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu. (Chi tiết khoá học trong file đính kèm)

Khóa 2: Chương trình Đào tạo và Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức ( khóa Quản lý Chất thải). Đối tượng học viên: Làm việc tại tổ chức/ công ty có hoạt động trong lĩnh vực sản xuất có liên quan tới xử lý chất thải công nghiệp nông nghiệp, các công ty cung cấp các loại dịch vụ tái chế, xử lý phế thải. (Chi tiết khoá trong file đính kèm)

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu chương trình và tham gia nếu có nhu cầu.

Chi tiết xin liên hệ Ban Hội viên và Đào tạo

                        Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

                        Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

                        Tel : 04 35742165, 04 35742022 (m.lẻ 242)

                        Fax : 04 35742020 / 04 35742030

                        Email : dunglm@vcci.com.vn