Chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
[07/10/2019 14:02:58]

Hiện nay, Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ kế hoạch đầu tư đang phối hợp với Tổ chức huấn luyện doanh nghiệp quốc tế ActionCoarch(IBC) triển khai thí điểm chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên internet.

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có thể tự đánh giá tổng quan những vấn đề quan trọng, cốt lõi để phản ánh năng lực nội tại, qua đó giúp chủ doanh nghiệp nhận diện được những điểm mạnh, điểm yếu cần cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các DN tham gia Chương trình cũng sẽ được các chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp đưa ra các tư vấn, hỗ trợ đối với các vấn đề doanh nghiệp gặp phải.

Kết quả tổng hợp và phân tích tổng quan sức khỏe của doanh nghiệp được khảo sát làm cơ sở để giúp cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp đề xuất xây dựng chính sách và giải pháp hỗ trợ, phát triển DN phù hợp với nhu cầu và thực trạng của doanh nghiệp.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu Nội dung chương trình tại website: smecare.business.gov.vn

Thông tin chi tiết xin liên hệ anh Bùi Minh Tú(Số ĐT: 0989660398, email: contact@business.gov.vn