Các Nhà giáo Ngành Dược được xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2007
[03/08/2009 17:04:33]

      Trong 3 ngày 21, 22 và 23 tháng 12 năm 2007, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước đã họp xét, thẩm định và ra Nghị quyết công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2007

        Tại Quyết định số 03/2007/QĐ-HĐCDGSNN ngày 26/12/2007 của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, đã công nhận chức danh Giáo sư cho 54 nhà giáo và chức danh Phó giáo sư cho 445 nhà giáo
        Trong đợt này, Ngành Dược có 01 Giáo sư và 11 Phó Giáo sư được công nhận. Danh sách cụ thể như sau :
 
 Giáo sư :
  1. GS Lê Quan Nghiệm                 Trường ĐHY-Dược TP.HCM
 Phó Giáo sư :
  1. PGs Phùng Hòa Bình                Trường ĐH Dược Hà nội
  2. PGs Nguyễn Thanh Bình          Trường ĐH Dược Hà nội
  3. PGs Trương Thị Đẹp                 Trường ĐH Y-Dược TP.HCM
  4. PGs Trần Thu Hoa                     Trường ĐH Y-Dược TP.HCM
  5. PGs Nguyễn đăng Hòa             Trường ĐH Dược Hà nội
  6. PGs Vũ Mạnh Hùng                   Học viện Quân Y -Bộ Quốc phòng
  7. PGs Trần Mạnh Hùng               Trường ĐH Y-Dược TP.HCM
  8. PGs Nguyễn thi Thu Hương     TT.Sâm và DL. TP.HCM,Viện DL
  9. PGs Nguyễn Viết Thân             Trường ĐH Dược Hà nội
 10. PGs Vũ thị Ngọc Thanh           Trường ĐH Y Hà nội
 11. PGs Thái Nguyễn Hùng Thu  Trường ĐH Dược Hà nội
    
        Hiệp hội Sản xuất-kinh doanh Dược Việt nam, các Doanh nghiệp trong Ngành chân thành chúc mừng các Giáo sư, Phó Giáo sư vừa được Nhà nước công nhận
 (Tin : VPHH)