BÁO CÁO TÔNG HỢP THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM THÁNG 8 NĂM 2020 VÀ DỰ BÁO
[21/09/2020 10:18:16]

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 8 năm 2020 ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt.

Công tác quản lý giá thuốc: Theo thông tin do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế: Trong tháng 8, ước giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 200 triệu USD, 8 tháng đầu năm ước đạt 1.900 triệu USD; Trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu 240 triệu USD; Trị giá nguyên liệu nhập khẩu: 24 triệu USD, ước 8 tháng đầu năm đạt 296 triệu USD; Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là : 450 triệu USD, ước 8 tháng đầu năm đạt 4.005 triệu USD.

Dự báo xu hướng biện động thị trường dược phẩm tháng 8: Dự báo trong thời gian tới thị trường dược phẩm tiếp tục chịu tác động nhiều, đặc biệt giá nguyên liệu nhập khẩu bị ảnh hưởng do dịch bệnh, nguồn cung khan hiếm. Nguyên liệu làm thuốc chủ yếu có nguồn gốc từ Ấn Độ, Trung Quốc để sản xuất thuốc thành phẩm trong nước chiếm khoảng trên 80%, giá nguyên liệu làm thuốc có thể tăng đột biến so với năm 2019 do khan hiếm nguồn cung, vận chuyển gián đoạn và giao hàng chậm tiến độ,…. Như vậy trong thời gian tới có thể ảnh hưởng lớn tới việc cung ứng nguyên liệu để sản xuất thuốc trong nước, nguồn cung thuốc thành phẩm nhập khẩu và khả năng sẽ có nguy cơ tăng giá. Tuy nhiên, với việc chủ động triển khai các biện pháp như trên, dự báo giá thuốc trên thị trường trong thời gian tới vẫn tiếp tục được kiểm soát, đáp ứng đủ thuốc phục vụ công tác điều trị./.

(Theo Báo cáo Thị trường trong nước tháng 8/2020 của Tổ Thị trường trong nước – Bộ Công thương)