Đầu tư cho giải pháp ERP là lựa chọn đúng đắn đối với các nhà sản xuất dược phẩm và hóa chất tại Việt Nam
[23/07/2015 14:13:38]

Trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là một xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra ưu thế cạnh tranh trên thị trường.

Ngày 10 tháng 07 năm 2015 tại khách sạn Novotel Tp. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Phần mềm Epicor được sự ủng hộ của Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Đầu tư cho giải pháp ERP là lựa chọn đúng đắn đối với các nhà sản xuất dược phẩm và hóa chất tại Việt Nam”.

Tập đoàn Phần mềm Epicor là một trong những tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm quản lý cho hoạt động sản xuất, phân phối, bán lẻ và ngành công nghiệp dịch vụ.

Giải pháp phần mềm hợp nhất hỗ trợ hệ thống lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resource planning - ERP) của Epicor là một giải pháp tổng thể (tích hợp) sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với việc kết nối các giải pháp phần mềm rời rạc. Hoạch định vĩ mô này được thể hiện rõ nét nhất trong các lĩnh vực điển hình của doanh nghiệp như: quản lý quan hệ khách hàng, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý vòng đời sản phẩm, quản lý hiệu quả chất lượng, và quản lý năng lực kinh doanh…

Ông Frank McLoughlin, Epicor, trình bày demo sản phẩm

Giải pháp phần mềm hợp nhất hỗ trợ hệ thống lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp của Epicor đã được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam triển khai và sử dụng thành công, trong đó có nhiều doanh nghiệp dược phẩm.

(Tin VPHH)