Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
[18/01/2022 12:44:57]

Ngày 17 tháng 01 năm 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được Công văn số 319/QLD-KD ngày 14/01/2022 của Cục Quản lý Dược – Bộ y tế v/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thực hiện nội dung Công văn nêu trên, Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp Hội viên thực hiện tốt công tác đảm bảo cung ứng thuốc: Tăng cường nguồn cung, xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, khẩn trương cung ứng đủ thuốc khi nhận đơn đặt hàng của các cơ sở khám, chữa bệnh, không được để xảy ra tình trạng đầu cơ, không lợi dụng dịp tết để tăng giá thuốc.

(gửi kèm theo công văn số 90/HHD-HC ngày 18/1/2022 và công văn số 319/QLD-KD ngày 14/01/2022)