ĐẠI HỘI KHÓA V HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM
[14/11/2016 10:44:44]

Ngày 09/11/2016 tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam đã tổ chức Đại hội khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021).

Tới dự Đại hội có TS.Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ, Bộ Công thương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng hội y dược Việt Nam, các Hiệp hội bạn cùng toàn thể đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Hội viên thuộc Hiệp hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Hiệp hội, nhiệm kỳ IV(2011-2016) và phương hướng hoạt động khóa V nhiệm kỳ (2016-2021), báo cáo tổng kết hoạt động của Ban chấp hành Hiệp hội khóa IV, báo cáo của Ban kiểm tra về hoat động Hiệp hội khóa IV, báo cáo tài chính Hiệp hội nhiệm kỳ IV.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Hiệp hội, hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt nam đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực

Một số hoạt động nổi bật của Hiệp hội nhiệm kỳ IV

1. Đã có sự thay đổi rõ ràng cả trong nhận thức & cả trong hành động của Tập thể Ban chấp hành, Ban thường trực, của đa số các Doanh nghiệp hội viên trong việc tích cực, chủ động tham gia xây dựng, đề xuất, phản biện … hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nói chung và hệ thống văn bản QPPL chuyên ngành nói riêng theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các rào cản, các bất cập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Ý kiến góp ý, phản biện của Hiệp hội, của công đồng các Doanh nghiệp dược đã được các Cơ quan quản lý Nhà nước (Cả lập pháp và hành pháp) lắng nghe, tiếp thu để hoàn chỉnh các dự thảo Luật, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Đã khẳng định được vai trò không thể thiếu được của Hiệp hội trong việc " thực hiện chức năng phản biện và giám định xã hội" đối với công tác pháp chế, xây dựng chính sách, pháp luật của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực Dược.

2. Trong nhiệm kỳ Hiệp hội đã phát triển toàn diện về mặt tổ chức: Tăng cả số lượng hội viên từ 105 Hội viên năm 2011 lên 164 Hội viên tháng 8/2016 (tăng 154%) và chất lượng hoạt động của các Hội viên cũng thay đổi theo hướng tích cực. Các khu vực Hội viên ngày càng chủ động, tích cực trong việc cập nhật và triển khai các hoạt động của Hiệp hội.

3. Hiệp hội đã thực sự trở thành cầu nối đáng tin cậy giữa Doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước; Giữa các Doanh nghiệp hội viên với các Doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin và kết nối giao thương.

4. Hiệp hội đã hoàn thành có trách nhiệm và kịp thời nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL đến các Doanh nghiệp hội viên và cộng đồng các Doanh nghiệp dược Việt Nam.

5. Trong nhiệm kỳ Hiệp hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để tranh thủ nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực SXKD & chủ động hội nhập kinh tế quốc tế cho các Doanh nghiệp hội viên. Các hoạt động này được các doanh nghiệp hội viên đánh giá là thiết thực và hữu ích.

6. Vai trò của Hiệp hội đã được khẳng định, Uy tín của Hiệp hội ngày càng được nâng cao: Bộ Y tế; VCCI & các Bộ ngành khác luôn đề cao vai trò của Hiệp hội và ngày càng hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội trong quá trình xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách, văn bản QPPL liên quan đến Ngành Dược, đến cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân. Các tổ chức Quốc tế (WHO; UNIDO; UNTAD; APEC …) luôn coi Hiệp hội là đối tác tin cậy để trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các khóa đào tạo tại Việt Nam & mời đại diện Hiệp hội tham gia một số hội nghị quốc tế có liên quan.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ nhân dịp này Hiệp hội và một số doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu thuộc Hiệp hội đã được Bộ trưởng Bộ Y tê, Chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam trao tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành của đất nước

Một số mục tiêu chủ yếu của Hiệp hội trong nhiệm kỳ V

1.  Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác của Ban Thường trực Hiệp hội, của các Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Hiệp hội. Tăng cường trách nhiệm của các ông, bà Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng các Ban, đơn vị, khu vực trực thuộc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội với trọng tâm công tác:

- Công tác phát triển hội viên, xây dựng hình ảnh Hiệp hội;

- Công tác pháp chế, xây dựng chính sách, pháp luật,

- Thực hiện chức năng phản biện và giám định xã hội, làm cầu nối giữa các cơ quản lý nhà nước với các doanh nghiệp cải thiện môi trường kinh doanh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dược phát triển và hội nhập,

- Công tác tư vấn và đào tạo,

- Xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế.

- Phát động phong trào thi đua trong các doanh nghiệp hội viên hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

3. Các doanh nghiệp hội viên tích cực thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp hội viên theo quy định của Điều lệ Hiệp hội. Tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp tạo thành sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp dược Việt Nam nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức để tiếp tục duy trì, ổn định và phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay

Doanh nghiệp là bộ phận quan trọng nhất kiến tạo nền kinh tế đất nước

Phát biểu tại Đại hội Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Hiệp hội trong thời gian vừa qua và hy vọng Hiệp hội sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra như phần phương hướng nhiệm vụ của khóa V.

Theo Ông, bộ phân quan trọng nhất để kiến tạo nền kinh tế đất nước trong giai đoạn hiện nay chính là doanh nghiệp. Chính vì vậy cơ quan nhà nước phải tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển bằng cách xây dựng được một hệ thống cơ chế chính sách phù hợp khuyến khích mạnh mẽ hoạt động doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cần phải tăng cường hơn nữa hoạt động đối thoại để giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ đó đưa ra được các giải pháp tháo gỡ thống nhất giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Ông đề xuất trước khi tổ chức các cuộc đối thoại rộng rãi với các doanh nghiệp, trước mắt có thể tổ chức đối thoại trong phạm vi hẹp giữa lãnh đạo BYT và lãnh đạo Hiệp hội là đại diện các doanh nghiệp. Về phía VCCI luôn ủng hộ các hoạt động Hiệp hội, hàng quý VCCI đều có báo cáo với thủ tướng về hoạt động doanh nghiệp và các khó khăn bất cập cần tháo gỡ, đề nghị Hiệp hội phối hợp với VCCI để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Với lợi thế về dân số, đất nước hơn 90 triệu dân, nhu cầu về chăm sóc khỏe nhân dân ngày càng tăng cùng với tiềm năng lâu đời về đông dược. Tại Đại hội Ông đề xuất các doanh nghiệp dược Việt nam nên nghiên cứu đẩy mạnh phát triển thế mạnh đông dược gắn liền với tiềm năng du lịch của đất nước học tập các mô hình du lịch đã thành công ở nhiều quốc gia như du lịch ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch dưỡng bệnh bằng đông dược….

Chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại Đại hội.

Ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Hiệp hội để đạt được các thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ IV. Thống nhất với các phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ V và chia sẻ với những khó khăn hạn chế của Hiệp hội Ông hy vọng và tin tưởng BCH khóa V sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ tới. Để hoạt động nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả hơn nữa, đề nghị Hiệp hội tập trung vào một số nội dung:

  1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác Hiệp hội, phát triển hội viên để Hiệp hội ngày càng lớn mạnh xứng đáng với vai trò là đại diện của các doanh nghiệp Việt nam.
  2. Tăng cường đoàn kết hợp tác giữa các doanh nghiệp hội viên để tạo nên sức mạnh thương hiệu của cộng đồng các doanh nghiệp dược Việt nam, nâng cao giá trị và thương hiệu của thuốc Việt trên thị trường.
  3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác pháp chế và tư vấn, phản biện xã hội thực hiện nhiệm vụ làm cầu nối giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong việc góp ý xây dựng, sửa đổi hệ thống các văn bản quy phạp pháp luật về lĩnh vực dược trước mắt, tập trung góp ý cho dự thảo nghị định hướng dẫn Luật dược và các dự thảo thông tư hướng dẫn Luật Dược. Kịp thời đề xuất các giải pháp khuyến kích phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết các vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp hội viên.
  4. Phối hợp với cục QLD và các vụ cục liên quan của BYT trọng hoạt động đào tạo, xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế, đầu tư trong lĩnh vực Dược
  5. Đối với các doanh nghiệp hội viên cần quan tâm đầu tư phát triển sản xuất thuốc generic bảo đảm chất lượng, giá hợp lý, từng bước thay thể thuốc nhập khẩu; phát triển sản xuất thuốc dược liệu, thuốc cổ truyển. Từng bước mở rộng quy mô doanh nghiệp để có tích lũy, thặng dư vốn, tái đầu tư cho nghiên cứu phát triển các nhà máy mới, sản phẩm mới có thử tương đương sinh học/tương đương điều trị, các sản phẩm và dịch vụ mới có chất lượng và công nghệ cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao EU-GMP, PIC-GMP tiến tới VN là thành viên của PICS. Phát triển mạng lưới phân phối, cung ứng thuốc hiện đại, chuyên nghiệp và tiểu chuẩn hóa.
  6. Về một số kiến nghi của Hiệp hội với Bộ Y tế liên quan đến lĩnh vực xây dựng văn bản QPPL, cải cách thủ tịc hành chính, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị vụ, cục có liên quan tiếp thu và đưa ra giải pháp giải quyết kịp thời để đáp ứng yêu càu phát triển của doanh nghiệp và Hiệp hội

Ban chấp hành Hiệp hội khóa V nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội khóa V gồm 25 đồng chí là Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc các doanh nghiệp hội viên, nguyên cán bộ lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước. TS. Nguyễn Văn Tựu Phó Chủ tịch Hội đồng Dược thư quốc gia Việt Nam, nguyên  Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TW. Chủ tịch Hiệp hội khóa IV tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hiệp hội khóa V.

Thay mặt BCH khóa V TS. Nguyễn Văn Tựu, Chủ tịch Hiệp hội cảm ơn cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hội viên đã tín nhiệm, tin tưởng giao phó trọng trách. Ban Chấp hành khoá V sẽ nghiêm khắc rút kinh nghiệm các hạn chế khóa IV, phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ IV, phấn đấu xây dựng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt nam ngày càng lớn mạnh, đáp ứng kỳ vọng của các doanh nghiệp hội viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp góp phần đưa ngành dược Việt nam phát triển và hội nhập, đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển đất nước và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.