Hiệp hội nhận được công văn số 13468/QLD-CL ngày 21/07/2015 của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến góp ý Thông tư hướng dẫn triển khai áp dụng các nguyên tắc tiêu chuẩn GMP đối với cơ sở sản xuất thuốc dược liệu.

Hiệp hội đề nghị Quý doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo(đính kèm) và cho ý kiến góp ý.

Góp ý xin gửi về: Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam trước ngày 28/07/2015 theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Ba đình, Hà Nội, Email: office@vnpca.org.vn

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo lần 7 Thông tư liên tịch Quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế và gửi ý kiến góp ý về VPHH để tổng hợp và gửi góp ý cho Ban soạn thảo.