Hiện Cục QL YDCT đang xin ý kiến góp ý DT thông tư bãi bỏ một phần TT 48/2018/TT-BYT

Thông tư số 48/2018/TT-BYT về ban hành danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nếu có ý kiến góp ý xin gửi trực tiếp về Cục QLYDCT, địa chỉ email: cucydct@gmail.com; dsnplan@gmail.com đồng thời gửi 1 bản về Hiệp hội để tổng hợp.

Thời hạn góp ý: 13/1/2021

 

 


Hiện Cục Quản lý Y Dược cổ truyền đang xin ý kiến góp ý Dự thảo thông tư bãi bỏ một phần TT 48/2018/TT-BYT
Doanh nghiệp nghiên cứu dự thảo nếu có ý kiến góp ý xin gửi trực tiếp về Cục QL YDCT qua địa chỉ email: cucydct@gmail.comdsnplan@gmail.com
đồng thời gửi 1 bản cho Hiệp hội để tổng hợp
Thời hạn góp ý: 13/1/2021


Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid - 19 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Hiện BYT Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của một số thông tư trong lĩnh vực y tế đăng trong website BYT.

Hầu hết các nội dung kiến nghị của HH và DN đã được BYT quan tâm đưa vào dự thảo để tháo gỡ khó khăn(Tham khảo các nội dung đính kèm)

Hiện BYT chỉ xin ý kiến trực tiếp trên Website của BYT, nếu các DN có ý kiến đóng góp đề nghị gửi trực tiếp cho Vụ Pháp chế, BYT theo đường link tại đây và gửi một bản về để HH biết.

 

Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị hiệp hội doanh nghiệp có bản góp ý chung đồng thời phát động các doanh nghiệp hội viên đóng góp ý kiến. Bằng việc đóng góp ý này, các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ không chỉ góp phần định hình chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn 2021-2030, mà còn giúp đưa ra các chính sách cụ thể để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và thực sự hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Tờ trình và quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước. 

Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp hội viên nghiên cứu góp ý cho đề án, Góp ý xin gửi về Hiệp hội trước ngày 28/8/2020 qua địa chỉ email office@vnpca.org.vn để Hiệp hội tổng hợp gửi Bộ Y tế.

Nội dung tờ trình và quyết định xem tại đây

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đang tiến hành lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Đề nghị doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu và góp ý cho Dự thảo. Góp ý xin gửi trước ngày 28/8/2020 về văn phòng Hiệp hội để tổng hợp và có ý kiến với Ban soạn thảo, theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn;  Gửi kèm một bản cho Cục Quản lý Dược, 138A Giảng võ, Ba Đình, Hà Nội; email: qlgiathuoc@moh.gov.vn.

Ngày 14/7/2020 Hiệp hội nhận được công văn số 10370/QLD-KD của Cục QLD Vv đề nghị góp ý dự thảo Nghị định biểu thuế XK ưu đãi, biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định EVFTA. Vì sự quan trọng của DT bởi có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của DN nên VPHH rất mong các DN quan tâm nghiên cứu và góp ý kiến cho từng biểu thuế của DT nghị định.Do thời gian Cục QLD yêu cầu trả lời rất gấp nên mọi ý kiến góp ý của DN đề nghị gửi trực tiếp về Cục QLD (địa chỉ 138A Giảng võ, Ba đình, HN) trước ngày 16/7/2020. và gửi kèm cho VPHH.