Hiện Bộ Y tế đang lấy ý kiến  Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BYT quy định các thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ thử tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam(Bản Dự thảo ngày 4/9/2021).

Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý, góp ý xin gửi về Hiệp hội  trước ngày 30.9.2021 qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn để Hiêp hội tổng hợp gửi Cục QLD và VCCI.

Dự thảo tại đây: https://dav.gov.vn/info-document-272.html

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang xây dựng Dự thảo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định các thông tin chi tiết về chương trình như mục đích, đối tượng, phạm vi áp dụng, điều kiện tham gia, cách thức tham gia, quyền lợi và thông tin cung cấp cho doanh nghiệp khi tham gia chương trình...Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa. 

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về yêu cầu về thẩm quyền, hoạt động xử phạt, lập biên bản xử phạt; ban hành, hủy bỏ quyết định xử phạt; thời hạn thực hiện xử phạt trong các trường hợp đặc biệt; công khai thông tin xử phạt; hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt, tiền chậm nộp...Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nội dung dự thảo tại website cục quản lý dược (tại đây) và cho ý kiến góp ý.

Góp ý xin gửi về Cục QLD trước ngày 10/8/2021 theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Hà Nội và hòm thư điện tử: quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn ; ndtoanvkn@gmail.com và gửi cho Hiệp hội theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà nội. email: office@vnpca.org.vn

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nội dung dự thảo tại website cục quản lý dược (tại đây) và cho ý kiến góp ý.

Góp ý xin gửi về Cục QLD trước ngày 1/8/2021 theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Hà Nội và hòm thư điện tử: quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn ; ndtoanvkn@gmail.com và gửi cho Hiệp hội theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà nội. email: office@vnpca.org.vn

Hiệp hội nhận được công văn số 4641/QLD-CL của Cục Quản lý Dược BYT về việc xin ý kiến đối với Dự thảo 1 Thông tư quy định việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 35/2018/TT-BYT.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý gửi về Cục Quản lý dược qua địa chỉ email: quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn trước ngày 15/5/2021 và gửi một bản cho Hiệp hội qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn.

Hiệp hội nhận được công văn số 4641/QLD-CL của Cục Quản lý Dược BYT về việc xin ý kiến đối với Dự thảo 1 Thông tư quy định việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 35/2018/TT-BYT.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý gửi về Cục Quản lý dược qua địa chỉ email: quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn trước ngày 15/5/2021 và gửi một bản cho Hiệp hội qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn.

Hiện Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với Dự thảo thông tư quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nội dung dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Hiệp hội theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và email: office@vnpca.org.vn trước ngày 13/5/2021 để HH tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Hiện, Bộ Tài chính đang thực hiện rà soát các quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan để thực hiện xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung.

Đề nghị Doanh nghiệp vui lòng gửi các vấn đề vướng mắc, bất cập (nếu có)  trước ngày 30/03/2021 về  

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Và gửi một bản cho Hiệp hội qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn

Cục QLD-Bộ Y tế có Công văn số 1784/QLD-GT về việc góp ý việc sửa đổi tiêu chuẩn kỹ thuật nhóm 1c gói thầu thuốc generic. Theo đó yêu cầu các đơn vị:

-         Cho ý kiến về dự thảo đề xuất yêu cầu các tài liệu cần bổ sung thêm trong Hồ sơ đăng ký thuốc để thuốc trong nước được dự thầu nhóm 1.

-         Tiếp tục đề xuất các tiêu chí kỹ thuật để thuốc trong nước được dự thầu nhóm 1

-         Tiếp tục góp ý với các nội dung khác của DT thông tư, sửa đổi bổ sung thông tư số 15/2019/TT-BYT.