Tên công ty:
Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng
Địa chỉ:
96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại:
04 33 826222
Fax:
04 33 525293
Email:
phuchungph@vnn.vn
Website:
Người đại diện:
Ông Đỗ Văn Hiểu
Giới thiệu:

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh thuốc đông dược.