Tên công ty:
Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1
Địa chỉ:
Số 1 Yersin, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:
024 3 9717710
Fax:
024 3 9717711
Email:
vabiotech@vabiotech.com.vn
Website:
http://www.vabiotech.com.vn
Người đại diện:
Ông Đỗ Tuấn Đạt - Chủ tịch

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vắc xin dùng cho người; Dịch vụ tiêm chủng; Nghiên cứu, phát triển các vắc xin và chế phẩm sinh học.

Sản xuất các loại vắc xin cung cấp cho chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia

Sản phẩm tiêu biểu: - Vắc xin viêm gian B(GeneHBvax), Vắc xin Viêm gan A(HAVAX), Vắc xin viêm não Nhật Bản(JEAX), Vắc xin Tả uống, vắc xin Varicella, MMR, Menningo BC