Tên công ty:
Công ty TNHH DP Minh Tiến
Địa chỉ:
102 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
04 3 514 2669
Fax:
04 3 514 2668
Email:
dpminhtien@gmail.com
Website:
Minhtien.net
Người đại diện:
DS. Đỗ Minh Tiến
Giới thiệu:

Lĩnh vực kinh doanh chính: Phân phối dược phẩm.