Tên công ty:
Công ty CP thiết bị và hóa chất Thăng Long
Địa chỉ:
Biệt thự JA-03/JB05-06 Khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn
Điện thoại:
02437759619
Fax:
02437759629
Email:
sales@thanglonginst.com
Website:
thanglonginst.com
Người đại diện:
Ông Lê Xuân Tưởng - Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: cung cấp thiết bị cho xưởng sản xuất thuốc tiêm, vô trung; cung cấp thiết bị, hóa chất cho y tế; cung cấp thiết bị cho phòng thí nghiệm...