Tên công ty:
Công ty CP Tập đoàn đầu tư Việt Phương
Địa chỉ:
Số 2 Trần Thánh Tông, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:
0243 9724974
Fax:
0243 9724973
Email:
Website:
www.vpg.vn
Người đại diện:
Bà Phương Minh Huệ - Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Lĩnh vực tài chính, lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực Dược phẩm Y tế.