Tên công ty:
Công ty CP dược phẩm Tipharco
Địa chỉ:
15 Đốc Binh Kiều, Phường 2, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại:
073 3871817
Fax:
073 3885040
Email:
tipharco@vnn.vn - nshc@tipharco.com.vn
Website:
www.tipharco.com.vn
Người đại diện:
Ông Lưu Hoài Nam - TGĐ
Giới thiệu: