Tên công ty:
Công ty CP Dược phẩm Trung ương 25
Địa chỉ:
120 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại:
08.39414967 - 39414969
Fax:
08 3 9414975
Email:
duocphamtw25@hcm.vnn.vn
Website:
http://www.uphace.com.vn
Người đại diện:
DS. Lương Tú Thanh - CTHĐQT/TGĐ
Giới thiệu: