Tên công ty:
Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội.
Địa chỉ:
Số 2 Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại:
04 38430076
Fax:
04 38266029
Email:
contact@hapharco.com.vn
Website:
www.hapharco.com.vn
Người đại diện:
BS Trần Thị Ánh Nguyệt - Tổng Giám đốc
Giới thiệu: