Các thiết bị cao cấp sẽ có tại căn hộ Imperia Sky Garden Đăng ký nhận vé mời tham quan condotel golden peak tại Nha Trang Tại sao khách hàng lại cần thuê thám tử tại Hà Nội

Tên công ty:
Công ty CP Dược phẩm Khánh Hoà
Địa chỉ:
48 Sinh Trung, Tp Nha Trang,Tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại:
058 3822946 - 3824662
Fax:
058 3825845
Email:
lenhuan@dng.vnn.vn, khapharco@vnn.vn
Website:
www.khkhapharco.com
Người đại diện:
DS.Lê Nhuận - Giám đốc
Giới thiệu: