Tên công ty:
Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM
Địa chỉ:
Số 4 Đường 30/4 - Phường 1 - Thành phố Cao lãnh - Tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại:
067 3851941
Fax:
067 3853106
Email:
imp@imexpharm.com
Website:
www.imexpharm.com
Người đại diện:
DS.Trần Thị Đào - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Giới thiệu: