Tên công ty:
Công ty CP Dược phẩm AGIMEXPHARM
Địa chỉ:
27 Nguyễn Thái Học, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
Điện thoại:
076 3 857300 - 076 3 856964
Fax:
076 3857301
Email:
Website:
Người đại diện:
DS.Nguyễn Thị Nam Hoá - Giám đốc
Giới thiệu: