Tên công ty:
Công ty cổ phần dược phẩm Thần Diệu
Địa chỉ:
Số 79 Phố An Trung, Đường Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại:
0313559298
Fax:
0313559298
Email:
gdsm@vnn.vn
Website:
www.miraco.com.vn
Người đại diện:
Ông Lương Hoài Long - Tổng giám đốc
Giới thiệu:

Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Buôn bán vắc sinh, sinh phẩm y tế, thuốc và dụng cụ y tế.