Tên công ty:
Chi Nhánh Công ty TNHH Glandcore
Địa chỉ:
103/1 Khu phố 1A, P.An Phú, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại:
027 4 3721724
Fax:
0274 3 990993
Email:
lotus@glandcore.com
Website:
http://glandcore.com.vn
Người đại diện:
Bà Nguyễn Thị Nguyên Phương - Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Bán buôn thuốc và nguyên liệu làm thuốc