Tên công ty:
Công ty Cổ phần Tập đoàn CMG
Địa chỉ:
82 Lê Hồng Phong, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại:
0204 3636 789
Fax:
Email:
cmg9cmg@gmail.com ;hainncmg@gmail.com
Website:
Người đại diện:
Ông Nguyễn Nhật Hải - CTHĐQT

Lĩnh vực hoạt động chính: Mua và bán buôn thuốc; Xuất nhập khẩu thuốc

Nguyên tắc đạo đức