Công bố danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2020
[13/09/2021 14:37:40]

Ngày 18/8/2021 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký quyết định Công bố danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2020. Theo đó danh sách gồm có 315 doanh nghiệp của 26 nhóm ngành hàng. Nhóm ngành Dược và thiết bị y tế có 4 doanh nghiệp, đều là các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội:

1. Công ty TNHHLiên doanh Stellapharm

2. Công ty Cổ phần Sanofi Viet Nam

3. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco

4. Công ty Cổ phần dược Danapha

Nguyên tắc đạo đức