Góp ý Dự thảo 41 TCVN về thuốc theo công văn số 6356/QLD-CL ngày 2/6/2021 của Cục QLD
[08/06/2021 14:01:32]

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nội dung dự thảo tại website cục quản lý dược (tại đây) và cho ý kiến góp ý.

Góp ý xin gửi về Cục QLD trước ngày 1/8/2021 theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Hà Nội và hòm thư điện tử: quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn ; ndtoanvkn@gmail.com và gửi cho Hiệp hội theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà nội. email: office@vnpca.org.vn

Nguyên tắc đạo đức