Tài liệu cuộc họp phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh dược - mỹ phẩm
[05/05/2021 13:37:38]


Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00, Thứ tư ngày 12/05/2021

Địa điểm: Phòng họp Tổng công ty Dược, 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội

Nội dung: Tham vấn ý kiến Hiệp hội, doanh nghiệp về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dược – mỹ phẩm.

Nguyên tắc đạo đức