Dự thảo thông tư sửa đổi , thay thế một số điều trong các thông tư trong lĩnh vực y tế
[27/11/2020 09:56:28]

Hiện BYT Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của một số thông tư trong lĩnh vực y tế đăng trong website BYT.

Hầu hết các nội dung kiến nghị của HH và DN đã được BYT quan tâm đưa vào dự thảo để tháo gỡ khó khăn(Tham khảo các nội dung đính kèm)

Hiện BYT chỉ xin ý kiến trực tiếp trên Website của BYT, nếu các DN có ý kiến đóng góp đề nghị gửi trực tiếp cho Vụ Pháp chế, BYT theo đường link tại đây và gửi một bản về để HH biết.

 

Nguyên tắc đạo đức